Standard – HACCP

HACCP este un acronim de proveniență engleză: „ HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL PROCES ” și este un sistem de identificare, evaluare și control al  riscurilor asociate produselor alimentare. Sistemul HACCP este cel mai eficace mod de a administra și controla pericolele asociate produselor alimentare atât pe parcursul preparării  cât și al manipulării, având avantajul că este general acceptat de instituțiile legislative, de  organismele de control și de asociațiile profesionale din domeniul alimentar. 

Așadar, activitatea noastră se desfășoară sub un control foarte strict al calității și igienei. Rolul aplicării sistemului HACCP este în definitiv cea mai eficientă metodă de a minimaliza riscurile incidente industriei ospitaliere și alimentare. Implementarea HACCP și ISO 22000 în firma noastră presupune un nivel ridicat de profesionalism și o atenție deosebită acordată relației cu clienții noștri, atât din punctul de vedere al siguranței în alimentație, cât și din punctul de vedere al calității serviciilor oferite.