Politica de confidențialitate

DATE DE IDENTIFICARE:

S.C. RITA SI ANDREIA S.R.L.

Adresa: B-dul Alexandru cel Bun Nr. 16, Iași

CIF: RO5387022

Registrul Comertului: J22/315/1993

Telefon: 0332.417.109 | 0332.440.617 | 0232.258.314 | 0740.429.729

E-mail: office@ritafood.ro

Dragă vizitatorule, 

Folosirea acestui site înseamnă în mod implicit şi acceptarea termenilor şi condiţiilor descrise aici.

Pentru o colaborare fără incidente, te invităm să-i parcurgem împreună!

Reţine faptul că fotografiile pe care le găseşti aici pentru descrierea produselor noastre sunt cu titlu de prezentare şi, prin urmare, uneori acestea pot fi diferite de produsul pe care-l ilustrează.

Conţinutul site-ului www.ritafood.ro este în totalitatea sa proprietatea S.C. Rita si Andreia S.R.L. sau a furnizorilor săi şi este protejat de legislaţia privind drepturile de autor şi legile privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială.

Fără acordul scris al proprietarilor, nu este permisă folosirea  niciunui element de conţinut (text, imagine, grafice, elemente de grafică web şi design etc.) de pe site, iar încălcarea acestei prevederi atrage de la sine sancţiuni, conform legilor în vigoare.

Fie că vrei să comanzi de la noi, apelând la serviciul nostru de home delivery, fie că ai o întrebare pentru noi, completând formularul online sau telefonându-ne, te angajezi într-o relaţie de comunicare cu firma noastră, prin care te obligi să furnizezi informaţii adevărate, corecte despre tine şi despre solicitarea ta către noi.

În situaţia în care constatăm că nu s-a respectat această obligaţie, ne rezervăm dreptul de a nu mai procesa cererea ta sau chiar de a-ţi bloca accesul pe site în cazul comunicării electronice. De asemenea, utilizând site-ul nostru şi furnizând adresa de poştă electronică, accepţi să primeşti pe e-mail noutăţi de la noi. În acelaşi timp, accepţi faptul că pe site-ul www.ritafood.ro avem dreptul, fără să te anunţăm în prealabil, să operăm orice modificare dorim, să adăugăm informaţii noi, să ştergem informaţii care nu mai sunt de actualitate, să schimbăm fotografiile etc.

Ne angajăm ca mesajele pe care le transmiţi restaurantului nostru, prin intermediul formularului electronic disponibil pe site, să fie citite doar de către noi, iar informaţiile furnizate de tine să nu poată fi vizibile şi altor utilizatori ai site-ului. Altfel spus, garantăm confidenţialitatea în relaţia de comunicare pe care o stabileşti cu noi.

Pe site-ul nostru vei avea acces limitat, adică în interes strict personal. Fără acordul nostru explicit, utilizarea sa nu îţi conferă şi dreptul de a-l descărca, total sau parţial, de a downloada materiale pe care acesta le conţine sau de a-l reproduce, total sau parţial şi, în general, de a-l exploata în scopuri comerciale sau scopuri care nu sunt în acord cu interesele societăţii noastre.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. RITA SI ANDREIA S.R.L. cu sediul în B-dul Alexandru cel Bun Nr. 16, Iași, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J22/315/1993, CIF RO5387, email office@ritafood.ro garantează că  va continua să prelucreze datele furnizate de clienții săi în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Definiții

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare precum un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

S.C. RITA SI ANDREIA S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților privind situația contului lor de pe www.ritafood.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de comandă declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a S.C. RITA SI ANDREIA S.R.L. și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către S.C. RITA SI ANDREIA S.R.L. și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către S.C. RITA SI ANDREIA S.R.L. și colaboratorii acestora de activităti cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin citirea prezentelor Termeni și Conditii, ați luat la cunostință faptul că vă sunt garantate  următoarele drepturi:

  • dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc;
  • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
  • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
  • dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de exemplu atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul la restricționarea prelucrărilor;
  • dreptul de a vă opune prelucrării și de a solicita ștergerea datelor;
  • dreptul de a fi notificat în caz de incălcări a securitătii datelor;    
  • dreptul de a vă retrage consimțământul;
  • dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere.                     

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa S.C. RITA SI ANDREIA S.R.L., B-dul Alexandru cel Bun Nr. 16, Iași, vă puteți exercita, în mod gratuit, drepturile menționate mai sus.

Astfel, www.ritafood.ro  poate notifica utilizatorii / clienții privind ofertele curente prin newsletter și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.ritafood.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date prin trimiterea unui e-mail la adresa office@ritafood.ro cu subiectul „DEZABONARE”.

DISPOZIȚII FINALE

Foloseşte acest site numai dacă ai luat la cunoştinţă şi eşti de acord cu aceşti Termeni şi condiţii.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără altă notificare.